PTZ & Compact Cameras

 1. PZ100 Black 1/3 30X PTZ

  MFR #KY-PZ100BE  BLK #197-0304

  • Compact PTZ Remote Camera
  • Full HD 1080 50/60P
  • Live Streaming
  • CMOS 1/3" 2.13MP

 2. PZ100 Black 30X NDI PTZ HD

  MFR #KYPZ100BENDI  BLK #197-0326

  • Compact PTZ Remote Camera
  • Full HD 1080 50/60P
  • Live Streaming - NDI Support
  • CMOS 1/3" 2.13MP

 3. PZ100 Black 30X Overlay PTZ HD

  MFR #KY-PZ100BEBC   BLK #197-0369

  • Compact PTZ Remote Camera
  • Full HD 1080 50/60P
  • Live Streaming - Graphics Overlay
  • CMOS 1/3" 2.13MP

 4. PZ100 White 1/3" 30X PTZ

  MFR #KY-PZ100WE   BLK #197-0321

  • Compact PTZ Remote Camera
  • Full HD 1080 50/60P
  • Live Streaming
  • CMOS 1/3" 2.13MP

 5. PZ100 White 30X NDI PTZ HD

  MFR #KYPZ100WENDI  BLK #197-0379

  • Compact PTZ Remote Camera
  • Full HD 1080 50/60P
  • Live Streaming - NDI Support
  • CMOS 1/3" 2.13MP

 6. PZ100 White 30X Overlay PTZ HD

  MFR #KY-PZ100WEBC   BLK #197-0370

  • Compact PTZ Remote Camera
  • Full HD 1080 50/60P
  • Live Streaming - Graphics Overlay
  • CMOS 1/3" 2.13MP

 7. PZ200 Black 1/2.8" 20X PTZ

  MFR #KY-PZ200BE  BLK #197-0371

  • Compact PTZ Remote Camera
  • Full HD 1080 50/60P
  • Live Streaming
  • CMOS 1/2,8" 2.07MP

 8. PZ200 Black 20X NDI PTZ HD

  MFR #KY-PZ200NBE  BLK #197-0372

  • Compact PTZ Remote Camera
  • Full HD 1080 50/60P
  • Live Streaming
  • With NDI

 9. PZ200 White 1/2.8" 20X PTZ

  MFR #KY-PZ200WE  BLK #197-0374

  • Compact PTZ Remote Camera
  • Full HD 1080 50/60P
  • Live Streaming
  • CMOS 1/2,8" 2.07MP

 10. PZ200 White 20X NDI PTZ HD

  MFR #KY-PZ200NWE  BLK #197-0373

  • Compact PTZ Remote Camera
  • Full HD 1080 50/60P
  • Live Streaming
  • With NDI - 20X Lens

 11. PZ400 Black 20X NDI PTZ 4K

  MFR #KY-PZ400NBE  BLK #197-0337

  • Compact PTZ Remote Camera
  • 4K 2160 25/30P
  • Live Streaming
  • With NDI

 12. PZ400 White 20X NDI PTZ 4K

  MFR #KY-PZ400NWE  BLK #197-0375

  • Compact PTZ Remote Camera
  • 4K 2160 25/30P
  • Live Streaming
  • With NDI